Walne Zebranie Klubu 2020 i Wiosenny Zjazd

Niniejszym ogłaszamy, że 1 marca 2020, o godz. 10:00, odbędzie się Walne Zebranie Klubu. W tym roku będzie to zebranie sprawozdawcze.
Przypominamy, że udział w walnym zebraniu jest statutowym obowiązkiem każdego członka Klubu.

Porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.
4. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Sprawozdania:
– działalność klubu
– finanse
– sekretariat
– biblioteka
– sekcja tolkienowska „Parmadili”
– sekcja artystyczna im. L. da’Quirm
– sekcja literacka „Logrus”
– sekcja tańców „Rubirin”
– sekcja RPG
– Sekcja 9 mangi i anime
– Sekcja quidditcha „Black Diamond”
– Sąd Koleżeński
– Komisja Rewizyjna
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Po zamknięciu obrad odbędzie się posiedzenie jury Śląkfy. Przypominamy, że nominować w kategoriach: Twórca Roku, Wydawca/Promotor Roku i Fan Roku może każdy klubowicz.

A w sobotę przed zebraniem, 29 lutego od ok. 17:00, tradycyjnie już zapraszamy na Wiosenny Zjazd Członków Korespondentów.

Zjazd odbędzie się w gościnnym domu
Elżbiety Gepfert i Piotra W. Cholewy,
Przewidywana kwota składki na jedzenie: do 15 zł.

Prosimy o pisemne lub telefoniczne potwierdzenie przyjazdu.
Mail: elagepfert@gmail.com
Adres: Katowice-Panewniki, ul Szafirowa 1/24 (Przystanek: Kokociniec Ogrodowa)