Członkostwo

Aby zapisać się do Klubu należy:

  • mieć ukończone co najmniej 14 lat,
  • przyjść na wtorkowe spotkanie,
  • dostarczyć 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • dostarczyć wypełnioną deklarację członkowską (do pobrania TUTAJ)
  • opłacić wpisowe i składkę za pierwszy kwartał,
  • osoby poniżej lat 16 zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Klubowicze na stałe zamieszkujący poza województwem śląskim to członkowie korespondenci.

Wysokość składek i wpisowego:

  • uczniowie i korespondenci – składka: 15zł; wpisowe: 5zł;
  • studenci i emeryci – składka: 25zł; wpisowe: 8zł;
  • pozostali – składka: 35zł; wpisowe: 11zł

Składki są płacone w trybie kwartalnym bezpośrednio na konto klubu lub osobiście, we wtorki, u Sekretarza (lub innego członka zarządu w razie nieobecności Sekretarza).

Płatność swoich składek na podstawie numeru legitymacji można sprawdzić tutaj.

Konto Klubu:

Śląski Klub Fantastyki, ul. Górnika 5, 40-133 Katowice
PKO BP o/Katowice 02 1020 2313 0000 3202 0114 6588

W tytule prosimy o podanie numeru legitymacji oraz okresu, za jaki opłacane są składki.

W przypadku chęci opłacania składek w wysokości 35 zł comiesięcznym przelewem, akceptowalna jest wpłata 11,66 zł miesięcznie.