Jak się zapisać?

Aby zapisać się do Klubu należy:

  • mieć ukończone co najmniej 14 lat,
  • przyjść na wtorkowe spotkanie,
  • dostarczyć 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • dostarczyć wypełnioną deklarację członkowską: DOC
  • opłacić wpisowe i składkę za pierwszy kwartał.

Osoby poniżej lat 16 zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Osoby na stałe zamieszkujące poza województwem śląskim to korespondenci .

Wysokość składek i wpisowego:

uczniowie/korespondenci – składka: 15zł; wpisowe: 5zł;
studenci/emeryci – składka: 25zł; wpisowe: 8zł;
pozostali – składka: 35zł; wpisowe: 11zł
Składki są płacone w trybie kwartalnym bezpośrednio na konto klubu lub osobiście we wtorki u aktualnego Skarbnika lub Sekretarza.

Konto Klubu:

Śląski Klub Fantastyki, 40-956 Katowice, skr. poczt. 502
PKO BP o/Katowice 02 1020 2313 0000 3202 0114 6588

W tytule podajcie numer legitymacji oraz okres za jaki opłacacie składki

W przypadku chęci opłacania składek w wysokości 35 comiesięcznym przelewem, akceptowalna jest wpłata na 11,66 zł miesięcznie.