Jak się zapisać?

Aby zapisać się do Klubu należy:

  • mieć ukończone co najmniej 14 lat,
  • przyjść na wtorkowe spotkanie,
  • dostarczyć 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • dostarczyć wypełnioną deklarację członkowską: DOC,
  • opłacić wpisowe i składkę za pierwszy kwartał.

Osoby poniżej lat 16 zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Wysokość składek i wpisowego:

uczniowie – składka: 15zł; wpisowe: 5zł;
studenci – składka: 23zł; wpisowe: 8zł;
inni – składka: 30zł; wpisowe: 10zł
Składki są płacone w trybie kwartalnym bezpośrednio na konto klubu lub osobiście we wtorki u aktualnego Skarbnika.

Konto Klubu:

Śląski Klub Fantastyki, 40-956 Katowice, skr. poczt. 502
PKO BP o/Katowice 02 1020 2313 0000 3202 0114 6588